Uavhengig kontroll

Fra 1.januar 2013 ble det innført nye regler om uavhengig kontroll i byggesaker. Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, både når det gjelder prosjektering og utførelse.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

  • Våtrom og lufttetthet i nye boliger

Kravet gjelder også fritidsboliger med mer enn en boenhet.

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det i tillegg uavhengig kontroll for følgende områder:

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet

Kepla AS er sentralt godkjent for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og 2.

I tillegg kan vi tilby ytelser som trykktesting og termografering.