MILJØKARTLEGGING

Miljøkartlegging skal gjennomføres ved alle tiltak i eksisterende byggverk, ifølge §9-7 i teknisk forskrift. Ved tiltak i eksisterende bygg over 100 m2 eller over 10 tonn avfall, stilles det egne krav til miljøsaneringsbeskrivelsen, og hva den skal inneholde.

Kepla AS innehar sentral godkjenning for prosjektering av miljøkartlegging i tiltaksklasse 2. Vi tilbyr blant annet følgende:

 

  • Kartlegging av avfall i bygg, ved hjelp av prøvetaking og erfaringskompetanse.
  • Utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse som krav i teknisk forskrift.
  • Utarbeidelse av avfallsplan for tiltaket.
  • Utarbeidelse av beskrivelsestekster, som grunnlag for anbudskonkurranse.
  • Oppfølging av utførende i saneringsfasen, med supplerende prøvetaking.
  • Kursforedrag for utførende arbeidslag før iverksettelse av sanering. Dette for å ivareta påse plikten fra byggherreforskriften.

 
OMBRUKSKARTLEGGING

Ombrukskartlegging er et krav i byggteknisk forskrift, TEK-17. Fra 1.juli 2023 må det gjennomføres ombrukskartlegging ved de fleste rehabiliterings- og rive prosjekter over 100 kvadratmeter, eller der volum av riveavfall overstiger 10 tonn. Ombrukskartlegging gjennomføres før et bygg skal rives eller rehabiliteres, og har til hensikt å få oversikt over hvilke materialer og bygningskomponenter som det kan gjøre ombruk på.

Vi bistår med å utarbeide rapport som danner grunnlag for om materiell, inventar, tekniske installasjoner eller bygningsdeler kan ombrukes i eget, eller andre prosjekter.

Kepla AS er medlem i bransjeklyngen Proptech Innovation, som blant annet har til formål å gjøre Norges største landbaserte industri smart og bærekraftig. Som del av dette har de utviklet et program for gjennomføring av pilotprosjekter med ombruk av materiell, samt etablering av donorbase for registrering og systematisering av tilgjengelig ombruksmateriell.