MILJØKARTLEGGING

Miljøkartlegging skal gjennomføres i alle tiltak i eksisterende byggverk, ifølge §9-7 i teknisk forskrift. Ved tiltak i eksisterende bygg over 100 m2 eller over 10 tonn avfall, stilles det egne krav til miljøsaneringsbeskrivelsen, og hva den skal inneholde.

Kepla AS innehar sentral godkjenning for prosjektering av miljøkartlegging i tiltaksklasse 3. Vi tilbyr blant annet følgende:

 

  • Kartlegging av avfall i bygg, ved hjelp av prøvetaking og erfaringskompetanse.
  • Utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse som krav i teknisk forskrift.
  • Utarbeidelse av avfallsplan for tiltaket.
  • Utarbeidelse av beskrivelsestekster, som grunnlag for anbudskonkurranse.
  • Oppfølging av utførende i saneringsfasen, med supplerende prøvetaking.
  • Kursforedrag for utførende arbeidslag før iverksettelse av sanering. Dette for å ivareta påse plikten fra byggherreforskriften.