BYGGELEDELSE

 

Være byggherrens stedlige representant på byggeplass, basert på NS-8403/05 og 06.

  • Oppfølging av HMS/SHA, fremdrift, økonomi og kvalitet.
  • Lede og gjennomføre byggemøter.
  • Delta i særmøter og brukermøter
  • Rapportere til prosjektleder.
  • Delta ved kontrollbefaringer og overtakelse.
  • Oppfølging av reklamasjoner i garantitiden.