Personvernerklæring

Cookies Åpenhetsloven

Personvernerklæring for fylkesnes.no

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på fylkesnes.no. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Fylkesnes AS, organisasjonsnummer 983792685, er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon finner du på vår nettside.

1. Om Nettstedet

fylkesnes.no er en plattform for informasjon og profilering av Fylkesnes AS, og våre prosjekter.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi benytter såkalte informasjonskapsler og lignende teknologier, som genererer opplysninger som vi bruker for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet, og for andre analyse- og statistikkformål. Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne være å anse som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse. Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 7. nedenfor.

3. Grunnlag for å behandle personopplysninger

Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger, ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger («Behandlingsgrunnlag»). Reglene om Behandlingsgrunnlag, innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. 

I tillegg baserer vi deler av behandlingen på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer mv. 

Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, for eksempel analyse og videreutvikling av Nettstedet.

4. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Hovedformålet med behandlingen av dine personopplysninger er å forbedre kundeopplevelsen av våre nettsteder. I tillegg til dette formålet, vil det kunne være nødvendig å behandle personopplysninger i følgende tilfeller:

  • Dersom du kontakter oss: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon eller e-post), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.
  • I forbindelse med daglig drift: For å kunne drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk og atferd på Nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.

5. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller trenger vi å dele dine personopplysninger med andre virksomheter:

  • Leverandør av nettstedet: For drift av nettstedet har vi inngått databehandleravtale med firmaet Maksimer AS.
  • Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

6. Tilgang fra utlandet

For det tilfellet at Maksimer benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS. Dette kan være for eksempel ved hjelp av EUs standardavtaler, EU-US Privacy Shield eller annen tilsvarende ordning.

7. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil, som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. 

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din, er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven. 

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse; hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig. 

For en fullstendig liste over hvilke informasjonskapsler vi benytter, følg egen adresselink på vår hjemmeside. 

8. Sletting

Fylkesnes sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket, når det ikke lenger er behov for å lagre disse. 

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

9. Dine rettigheter

Maksimer verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss:

  • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. 
  • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette- for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss. 
  • Dataportabilitet: Du har adgang til å få utlevert personopplysningene du har oppgitt til oss for å få disse overført til en ny tilbyder. Dersom det er teknisk mulig, vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til ny tilbyder.
  • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

10. Endringer 

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet.