BYGGESØKNADER

Kepla AS foretar utarbeidelse av byggesøknader. Vi er sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), og innehar med det nødvendig kompetanse som ansvarlig søker for alle typer tiltak (tiltaksklasse 3).

Vi har også sentral godkjenning til å rolle som overordnet prosjekterende (tiltaksklasse 2), miljøsanering (tiltaksklasse 3), utførende (tiltaksklasse 3) og uavhengig kontroll (tiltaksklasse 2).