BYGGHERREOMBUD

Være byggherrens representant i totalentrepriser og samspill entrepriser, basert på NS-8407.

  • Utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre tilbuds-konkurranser.
  • Bistå med kontrahering av entreprenøren.
  • Følge opp entrepriser i gjennomføringsfasen.
  • Økonomistyring.
  • Kvalitets- og fremdriftsoppfølging.
  • Lede og gjennomføre byggherremøter.
  • Bistå ved overtakelse.
  • Kvalitetskontroll av FDV dokumentasjon.