PROSJEKTERINGSLEDELSE

 

Koordinere og lede prosjekteringsgruppen, basert på NS-8401/02.

  • Tverrfaglig leder av prosjekteringsgruppen
  • Innkalle til og lede prosjekteringsmøter.
  • Delta i særmøter og brukermøter
  • Ansvar for tverrfaglig kontroll og grensesnitt mellom de ulike fagrådgivere
  • Utarbeide oversikt over risikoparametere for gjennomføringsfasen.
  • Ivareta offentlige krav og regelverk.
  • Delta ved utlysning av tilbudskonkurranse.