PROSJEKTLEDELSE

Være byggherrens representant ved gjennomføring av prosjektet, fra programmeringsfase til overtakelse.

Basert på NS-8401/02/05 og 06.

  • Utarbeide budsjett- og kostnads-kalkyler for prosjektet
  • Delta ved tilbuds-evaluering og kontrahering.
  • Koordinere planlegging- og gjennomføringsfasen.
  • Ivareta offentlige krav og regelverk.
  • Overordnet ansvar for HMS/SHA, økonomi, fremdrift og kvalitet.
  • Lede og gjennomføre særmøter og brukermøter.
  • Styring og rapportering av prosjektet til byggherre.