TILSTANDSVURDERING

Gjennomføre tilstandsvurdering for kartlegging av teknisk tilstand, og grunnlag for planlegging av vedlikehold, rehabilitering og tiltaksplaner.

  • Kartlegge og registrere tilstand på bygnings-objekter.
  • Utarbeide vedlikeholds- og tiltaksplaner basert på tilstands-registrering og normgitte levetidsbetraktninger.
  • Foreta kalkulering- og kostnadsberegninger.
  • Utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre tilbudskonkurranser.
  • Årlig oppfølging og oppdatering av vedlikeholdsplaner.