Firmaet Kepla AS er et frittstående rådgivningsfirma innen prosjektadministrative tjenester.

Vi har bred og allsidig erfaring innen prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse for private og offentlige (stat, kommune og fylkeskommune) byggherrer.

Vi er medlem i bransjeorganisasjonen Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Firmaet har sentral godkjenning i tråd med Plan- og bygningsloven.

Våre oppdrag er varierte i omfang, kompleksitet og entrepriseform; de spenner fra mindre ombyggingsprosjekt til komplekse nybygg som BBB-bygget og nytt Odontologibygg for Statsbygg.

Vi utfører også takseringstjenester, byggelånskontroll, 3. parts kontroll og andre tekniske vurderinger.

Vi benytter egenutviklet regnskapsprogram til økonomistyring og byggeregnskap. Vi har og erfaring med kontering i Agresso regnskap (som bl.a. vi benytter på prosjekter med Bergen kommune) og med regnskapsprogrammet Facilit (som Hordaland Fylkeskommune benytter). Til fremdriftsplanlegging benytter vi MS Prosjekt.

Vårt firma har for tiden 17 ansatte. 15 av våre faste ansatte inngår i den tekniske staben. Alle våre ansatte i teknisk stab er utdannet som ingeniør eller teknikker. I tillegg har de fleste håndverksmessig bakgrunn med fagbrev og tilleggsutdannelse innen taksering. Med vår godt kvalifiserte stab, vil vi kunne tilby kompetente aktører til etterspurte ytelser.