BYGGELÅNS-OPPFØLGING

 

Ivareta långiver og låntaker sine økonomiske interesser ved finansiering og gjennomføring av byggeprosjekt.

  • Gjennomføre kvalitetskontroll av prosjektets grunnlagsmateriell
  • Utarbeide forhånds-evaluering med kalkyler.
  • Gjennomføre fremdrifts-kontroll på byggeplass og utarbeide befarings-rapport.
  • Oppfølging av økonomi og fakturering i prosjektet.