Teknisk DD

Kepla AS gjennomfører teknisk Due Dilligence (DD) i forbindelse med omsetning av eiendommer og selskaper

En teknisk DD består normalt av en vurdering av bygningers tilstand (teknisk og bygningsmessig) og mulighet for fremtidig anvendelse, samt en vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold. Tekniske avvik kalkuleres, og gir grunnlag for budsjett til oppgradering og utbedring. Gjennomgang av lovmessige forhold, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen.

Det kan også avtales utvidet teknisk DD, med for eksempel miljøkartlegging eller andre vesentlige tekniske utredninger etter ønske.