Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Vi skal fortsette å jobbe med å tilstrebe grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og opprettholde vårt gode arbeidsmiljø.
Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no»