Tinnatunet

Det skal bygges nye leiligheter og rekkehus.

 • Oppdragsgiver:
  Backer Bolig
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Det skal bygges 40 leiligheter og 25 rekkehus. Leilighetene blir 67 - 168 m2 og rekkehusene 113 - 152 m2.
 • Byggeår:
  2015 - 2017
 • Entrepriseform:
  Totalentreprise
 • Areal:
  9000 m2
 • Prosjektkostnad:
  193 mill
 • Vår rolle:
  Byggherreombud og SHA-koordinator i utførelsesfasen