Tertnes VGS

Tilbygg med idrettshall, garderober, teknisk rom, kontorer, utvidelse av kantineareal og realfagsrom. Noe ombygging og lettere oppgradering av eksisterende skole.

 • Oppdragsgiver:
  Hordaland Fylkeskommune, Eigedomsavdelinga
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Tilbygg med idrettshall, garderober, teknisk rom, kontorer, utvidelse av kantineareal og realfagsrom. Noe ombygging og lettere oppgradering av eksisterende skole.
 • Byggeår:
  2017 - 2018
 • Entrepriseform:
  Totalentreprise
 • Areal:
  ca 5500 m2 nybygg og ca 550 m2 ombygging
 • Vår rolle:
  SHA-koordinator i utførelse