Svartediket vannbehandlingsanlegg

Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Svartediket vannverk. Prosjektet omfatter adkomsttunneller, fjellhaller med prosessanlegg for fullrensing av byens drikkevann, ny inntaksledning, nytt dypvannsinntak, nytt rentvanns-basseng og ombygging av eksisterende daganlegg.

 • OPPDRAGSGIVER:
  Bergen kommune
 • ENTREPRISEFORM:
  Delte entrepriser
 • BYGGEÅR:
  2004 - 2005
 • PROSJEKTKOSTNAD:
  Kr. 270 mill.
 • AREAL:
  volum utsprengte masser: 120 000 m3, volum rentvanns-basseng 45 000 m3
 • VÅR ROLLE:
  Byggeledelse