Skarholmen og Horsøy Renseanlegg

Askøy kommune etablerer Skarholmen og Horsøy renseanlegg.

 • Oppdragsgiver:
  Askøy kommune VA prosjekter
 • Beskrivelse av prosjeket:
  Avløpssone Vest og Sør på Askøy skal knyttes inn på sekundærrensing. Det skal etableres nye overføringsledninger i grøfter på land og i sjøledninger til sjøs, samt i enkelte traseer ved hjelp av borehull. Søre delen av Askøys avløpsrenseanlegg blir tilknyttet nytt renseanlegg på Skarholmen, mens vestre delen av Askøy blir tilknyttet nytt renseanlegg på Horsøy.
 • Byggeår:
  2020 - 2024
 • Entrepriseform:
  Prosjektet blir gjennomført i ulike entrepriseformer, både som utførelses entrepriser og som totalentrepriser.
 • Areal:
  Over 100 km med overføringsledninger + 8-10 pumpestasjoner. Skarholmen renseanlegg ca 1600 m2 og Horsøy renseanlegg ca 1000 m2
 • Prosjektkostnad:
  ca 645 mill
 • Vår rolle:
  BHO-Bygg, PRL og BL(overføringsledning/pumpestasjon)