Rammeavtale Helse Bergen HF

Kepla AS har etter konkurranse, inngått rammeavtale på Byggeledertjenester for Helse Bergen HF. Rammeavtalen har en varighet på 2+2 år, og er estimert til å ha et ressursbehov på 6-8 byggeledere pr år. Avtalen gjelder alle Helse Bergen prosjekter.