Portalen

Nytt kontorbygg

 • Oppdragsgiver:
  Bara Eiendom
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Oppføring av nytt kontorbygg, med bevertning og servicevirksomhet på bakkeplan, samt biromsfunksjoner i underetasje.
 • Byggeår:
  2022 - 2024
 • Entreprise:
  Totalentreprise
 • Areal:
  2530 m2
 • Vår rolle:
  SHA/KU koordinator