Osstølen Boligfelt

Etablering av infrastruktur for nytt boligfelt.

 • Oppdragsgiver:
  Osstølen Utbygging
 • Beskrivelse av prosjektet:
  VVA teknisk infrastruktur for etablering av 180 stk boligtomter.
 • Byggeår:
  2020
 • Entrepriseform:
  Totalentreprise
 • Vår rolle:
  Prosjektleder