Nytt odontologibygg

Nytt odontologibygg. Bygget omfatter undervisningsrom, diverse auditorium, spesialrom, laboratorier, fellesareal, kontorer og tekniske rom.

 • OPPDRAGSGIVER:
  Statsbygg
 • ENTREPRISEFORM:
  Delte entrepriser
 • BYGGEÅR:
  2009 - 2012
 • PROSJEKTKOSTNAD:
  Kr. 750 mill.
 • AREAL:
  15 000 m2
 • VÅR ROLLE:
  Hovedbyggeleder samt byggeleder i 1 og 2 ark. fag
 • HMS:
  SHA- koordinator i utførelsesfasen