Livsvitenskaps-senteret

Livsvitenskaps-bygget i Oslo skal gi realfagene; livsvitenskap medisinsk og helsefaglig forskning – gode rammevilkår i fremtiden.

 • Oppdragsgiver:
  Statsbygg via avtale med Sweco
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Statsbygg skal oppføre Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal gi realfagene; livsvitenskap medisinsk og helsefaglig forskning - gode rammevilkår i fremtiden. Her skal vi bistå med prosess og bemanning av byggeledere/kontrollere, for prosjektorganisering og LEAN.
 • Byggeår:
  2019 - 2027
 • Entrepriseform:
  Flerdelte totalentrepriser
 • Prosjektkostnad:
  11,97 milliarder (2022)
 • Areal:
  97 450 m2
 • Vår rolle:
  Prosesscontroller