Lanternen

Nytt næringsbygg på Marineholmen.

 • Oppdragsgiver:
  Marineholmen Forskningspark AS
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Nybygget på 6000 m2 vil romme kontorer og laboratorier, med felles kantine og møterom. Lokalene blir meget fleksible og kan spesialtilpasses hver enkelt leietaker.
 • Byggeår:
  2017 - 2019
 • Entrepriser:
  Delte entrepriser
 • Areal:
  6000 m2
 • Prosjektkostnad:
  Ikke avklart
 • Vår rolle:
  Byggeleder og SHA-koordinator