Langhaugen VGS

Nybygg og oppgradering

 • Oppdragsgiver:
  Vestland Fylkeskommune
 • Informasjon om prosjektet:
  Nybygg og oppgradering vil gi bedre inneklima og sosiale møteplasser. Det skal etableres seks store saler for dans og musikk, den største vil være en konsertsal på 250 m2. Gymnastikksalen skal rives og erstattes av en idrettshall på 1072 m2
 • Byggeår:
  2023 - 2025
 • Entreprise:
  Totalentreprise med samspill
 • Areal nybygg:
  ca 5500 m2
 • Vår rolle:
  SHA-koordinator i samspillsfasen og utførelsesfasen, KP og KU