Kronstad X

Backergruppen har engasjert Kepla AS/Fylkesnes AS som prosjektlederassistent og KU/SHA koordinator til kombinasjonsbygget Kronstad X på Kronstad.

 • Oppdragsgiver:
  Backergruppen
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Kronstad X er et nybygg som vil ligge i krysningspunktet mellom eksisterende bybanetrasè og kommende bybanetrasè på Kronstad. Det kommende bygget skal huse både næring og boliger. Kronstad X skal utformes med arkitektonisk kvalitet og er et fremtidsrettet bygg hva gjelder bærekraft og miljø. Næringslokalene er planlagt å oppnå karakteren BREEAM NOR Excelent.
 • Byggeår:
  2021 - 2023
 • Entrepriseform:
  Totalentreprise med samspill
 • Areal:
  18 500 m2
 • Vår rolle:
  Prosjektlederassistent og KU/SHA koordinator.