Knarvik ungdomsskole

Nytt tilbygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet omfatter klasserom, auditorium, sløydsal og tekniske rom. Fellesareal.

  • Oppdragsgiver:
    Lindås kommune
  • Byggeår:
    2008-2010
  • Entrepriseform:
    Delte entrepriser
  • Areal:
    Tilbygg ca. 2000 m2 - ombygging ca. 1000 m2
  • Prosjektkostnad:
    kr. 90 mill.
  • Vår rolle:
    Byggeleder
  • HMS:
    HMS- koordinator i utførelsesfasen