Knarvik ungdomsskole

Nytt tilbygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet omfatter klasserom, auditorium, sløydsal og tekniske rom. Fellesareal.

 • Oppdragsgiver:
  Lindås kommune
 • Byggeår:
  2008-2010
 • Entrepriseform:
  Delte entrepriser
 • Areal:
  Tilbygg ca. 2000 m2 - ombygging ca. 1000 m2
 • Prosjektkostnad:
  kr. 90 mill.
 • Vår rolle:
  Byggeleder
 • HMS:
  HMS- koordinator i utførelsesfasen