Hospitalet Betanien – ny heldøgnsavdeling

Nybygg som inneholder sengeposter for voksne psykiatripasienter.

 • OPPDRAGSGIVER:
  Stiftelsen Betanien
 • ENTREPRISEFORM:
  Delte entrepriser
 • BYGGEÅR:
  2007 - 2009
 • PROSJEKTKOSTNAD:
  Kr. 75 mill.
 • AREAL:
  3 800 m2
 • VÅR ROLLE:
  Prosjekt- og byggeledelse
 • HMS:
  SHA- koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen