Alrek Helseklynge, UiB

Nybygg som en del av et klyngeprosjekt i regi av Universitetet i Bergen.

 • Oppdragsgiver:
  Universitetet i Bergen
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Gammelt odontologibygg skal rives, og det skal bygges et nytt bygg. Alrek Helseklynge er en del at et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av UiB. Bygget skal huse deler av helseklyngen og vil utnytte tomten på Årstadvollen bedre. Bygningen er planlagt med 4 etg over bakkenivå og 2 underetasjer.
 • Byggeår:
  2018 - 2020
 • Entrepriseform:
  Totalentreprise
 • Areal:
  11000 m2
 • Prosjektkostnad:
  400 mill
 • Vår rolle:
  Hovedbyggeleder og KU/SHA koordinator