Det Vestnorske Teateret

Det Vestnorske Teateret bygger ut og bygger om i Logen.

 • Oppdragsgiver:
  Det Vestnorske Teateret
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Det Vestnorske Teateret har igangsatt et byggeprosjekt som inkluderer oppføring av to nybygg og ombygging av eksisterende lokaler i losjen. Tilbyggene gir teateret nye fasiliteter som garderober, toalett, dusj, prøvesal og verksted, samt installasjon av ny løfteplattform som gir mulighet for inn- og uttransport av scenetekniske installasjoner. Videre blir hovedsal utstyrt med ny sceneteknikk, som gir teateret større fleksibilitet ved utforming av kulisser og scenekunst. I tillegg blir eksisterende arealer ombygget slik at behov for møterom og kostymeverksted blir ivaretatt.
 • Byggeår:
  2020 - 2022
 • Kostnadsramme:
  ca 50 mill
 • Vår rolle:
  Byggherreombud