Den Nationale Scene

Innvendig modernisering DNS.

 • Oppdragsgiver:
  AS Den Nationale Scene
 • Beskrivelse av prosjekt:
  DNS skal gjennomføre innvendig rehabilitering av teaterbygget. Det er planlagt ombygging av scener, prøvesaler og mottagelsesrom. Bygget skal tilrettelegges med universell utforming, og teaterteknisk utstyr skal skiftes ut.
 • Byggeår:
  Primo 2022 - 2024
 • Vår rolle:
  Byggherreombud/Teknisk rådgiver, SHA-koordinator