Bymisjonen – Kong Oscarsgate 7

Rehabilitering og ombygging av verneverdig bebyggelse til kirkens bymisjon. Lokalene skal benyttes til kontor, omsorgsbolig for kvinner og arbeidstrening. Byggearbeidene er planlagt i samråd med byantikvaren og riksantikvaren.

 • OPPDRAGSGIVER:
  Kirkens Bymisjon
 • ENTREPRISEFORM:
  Totalentreprise
 • BYGGEÅR:
  2011 - 2012
 • PROSJEKTKOSTNAD:
  ca. kr. 23 mill
 • AREAL:
  ca. 300 m2
 • VÅR ROLLE:
  Byggherreombud
 • HMS:
  SHA- koordinator i planleggingsfasen