Bane Nor – nytt verkstedsbygg

Bane Nor bygger nytt verkstedsbygg ved jernbanestasjonen i Bergen.

 • Oppdragsgiver:
  Bane NOR Eiendom
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Eksisterende verksted og kontorbygg skal rives og det skal bygges nytt versted- og administrasjonsbygg
 • Byggeår:
  2019 - 2021
 • Areal:
  4000 m2
 • Prosjektkostnad:
  400 mill
 • Vår rolle:
  Prosjekt- og byggeleder, oppfølging SHA og RAMS