Årstad VGS

Nytt tilbygg og trinnvis ombygging av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet omfatter klasserom, spesialrom, kontor, fellesareal og tekniske rom.

 • Oppdragsgiver:
  Hordaland Fylkeskommune
 • Byggeår:
  2011 - 2016
 • Entrepriseform:
  Totalentreprise, delte entrepriser og rammeavtaler
 • Areal:
  Tilbygg ca. 1 500 m2, Ombygging ca. 4 500 m2
 • Prpsjektkostnad:
  kr. 250 mill
 • Vår rolle:
  Byggeleder
 • HMS:
  Hovedbedrift og SHA - koordinator i utførelsesfasen