Allègaten 70, UiB

Restaurering av tak og fasader.

  • Oppdragsgiver:
    Universitetet i Bergen
  • Beskrivelse av prosjektet:
    Restaurering av tak og fasader
  • Byggeår:
    2016 - 2018
  • Entrepriseform:
    Generalentreprise
  • Prosjektkostnad:
    16,5 mill
  • Vår rolle:
    Prosjektering og byggeledelse