Allègaten 41, UiB

Rehabilitering av tak og lysgårder. Skifte overlys og fasadearbeid i lysgårder.

 • Oppdragsgiver:
  Universitetet i Bergen
 • Beskrivelse av prosjektet:
  Realfagbygget i Allègaten 41 er tegnet av Harald Ramm Østgaard, tatt i bruk medio 1970, og er fredet av Riksantikvaren. I dette prosjektet utføres rehabilitering av tak og lysgårder. Skifte av overlys og fasadearbeid i lysgårder
 • Byggeår:
  August 2016 - Februar 2017
 • Entrepriseform:
  Generalentreprise
 • Areal:
  Bygget har et takareal på ca. 6800 m2, som består av en øvre takflate samt 5 lysgårder
 • Prosjektkostnad:
  Kontraktssum ca. 14 mill
 • Vår rolle:
  Byggeleder