Arkiver: Prosjekter

Ulsmåg borettslag

Bistand ved totalrehabilitering av borettslagets eiendomsmasse. Borettslaget består av 5 stk høyblokker, med totalt 267 leiligheter.

Rammeavtale Helse Bergen HF

Kepla AS har etter konkurranse, inngått rammeavtale på Byggeledertjenester for Helse Bergen HF. Rammeavtalen har en varighet på 2+2 år, og er estimert til å ha et ressursbehov på 6-8 byggeledere pr år. Avtalen gjelder alle Helse Bergen prosjekter.