Fylkesnes AS har et solid og godt rennommé i markedet, med over 30 år’s erfaring innen fagområdet; prosjektadministrative tjenester for bygg- og anleggssektoren. Firmaet er i positiv vekst, og har som målsetting å være en markedsledende aktør i bransjen.

Fra 01.07.2021 skifter vi navn til Kepla AS.

Bakgrunnen for navnebyttet er å skape en ny markedsmessig identitet og tilhørighet. Vi vil fremheve at vi har nye satsningsområder med fremtidsrettet kompetanse og fagkunnskap, ved bruk av de nyeste styringsverktøy for moderne prosjektadministrasjon.

Vi forbedrer og utvider stadig vår kunnskap, og tilbyr nå også kompetanse knyttet til; bærekraftig fornyelse og forvaltning av bygningsmasser, gjenbruk og sirkulær økonomi i byggeprosesser, LEAN kompetanse i alle prosjektfaser, miljøteknisk kartlegging, samt bidrag til miljøvennlig prosjektgjennomføring.

Kepla er den innovative problemløseren innen ledelse og administrasjon av byggeprosjekter. Vårt hovedmål er å bidra med gode løsninger, slik at prosjektets forutsetninger ivaretas og gjennomføres med fokus på kvalitet og sikkerhet.

Navneskiftet medfører ingen endring i selskapets ledelse eller eierstruktur, og Kepla AS skal fortsatt være en del av Backer gruppen.